ARTIKEL 1 - BEDRIJFSIDENTITEIT

ATLUX bv

Naamsesteenweg 79
3052 Blanden

Contactformulier

Telefoonnummer: 0496 33 55 23

Ondernemingsnummer: 0766.883.582

ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSGEBIED
1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding tussen de onderneming ATLUX bv (hieronder ‘Verkoper’) en de consument (elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt en die een contract op afstand met het bedrijf aangaat, hierna ‘Koper’) via de website http://www.zafrano.be (hieronder ‘Website’).

 1. De Koper kan kiezen tussen:
 • Een afhaling van zijn bestelling in de winkel van ATLUX bv gelegen Naamsesteenweg 79 , 3052 Blanden;
 • Een thuislevering van zijn bestelling. Het leveringsadres dat de Koper ingeeft, moet zich in België of Nederland bevinden. Voor leveringen in andere landen dan België of Nederland, dient de Koper eerst contact op te nemen met de Verkoper ter bepaling van de exacte verzendkosten. Bovendien moeten de bestelde goederen door de Verkoper aangeboden worden voor levering aan huis mits sommige goederen enkel afgehaald kunnen worden in voormelde winkel.
 1. De Koper moet minstens 18 jaar oud zijn om een bestelling te plaatsen. Als de Koper jonger is dan 18, moet hij zijn ouders of voogd raadplegen voor hij een bestelling plaatst.
 2. Door de Website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, aanvaardt u deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle rechten en plichten zoals ze op de Website vermeld staan.
 3. Bij de bevestiging van uw bestelling of ten laatste bij de levering, sturen we u een kopie van onze algemene verkoopsvoorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken, wat we dan ook aanraden. In de bevestigingsmails vindt u een link naar de voorwaarden.
 4. Wanneer er naast de algemene verkoopsvoorwaarden nog andere specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan geldt het voorgaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdige algemene verkoopsvoorwaarden kan de Koper altijd een beroep doen op de meest gunstige toepasselijke bepaling.
 5. ATLUX bv behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. We vragen u dus om regelmatig de Website te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Website op de datum van de bestelbevestiging van de Koper.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

 1. Als een aanbieding geldig is voor een beperkte periode of onder bepaalde voorwaarden, zijn de productaanbiedingen en de prijzen op de Website geldig zoals deze daarop zichtbaar en beschikbaar zijn. ATLUX bv stelt alles in het werk om te garanderen dat het hele producten- en dienstengamma beschikbaar is zoals aangegeven op de Website. Het zou kunnen dat een product niet beschikbaar is op het moment waarop de bestelling wordt klaargemaakt. Als dat het geval is, zullen wij zo snel mogelijk met u contact opnemen.
 2. Onze aanbieding bevat een volledige, precieze beschrijving van de aangeboden producten en de bestelmethode. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de aanbieding correct te evalueren. Als we afbeeldingen gebruiken, zijn die in principe een trouwe weergave van de aangeboden producten. Niettemin zijn ze enkel informatief, niet contractueel. Hoewel ATLUX bv alles doet om het product zo getrouw mogelijk voor te stellen, kan het niet garanderen dat de afbeelding op uw scherm exact overeenkomt met de bestelde producten. De producten van ATLUX bv kunnen dus enigszins van de afbeeldingen verschillen. De afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Hoewel ATLUX bv alles doet om zo precies mogelijk te zijn, kunnen de maat, het gewicht, de inhoud, de afmetingen en maten op de Website enigszins afwijken. Door die verschillen kan de prijs ietwat schommelen.
 3. Uw bestelling is volledig en het contract gaat in wanneer wij uw bestelling bevestigen via e-mail en wij de goedkeuring van uw transactie ontvangen hebben van de uitgever van uw kredietkaart. Wanneer de bestelling bevestigd is, kan de Koper zijn/haar bestelling annuleren volgens de volgende voorwaarden:
 • In geval van afhaling in de winkel is annuleren mogelijk tot 72 uur voor de afhaling;
 • Indien de bestelling bederfelijke goederen bevat is annuleren niet mogelijk;
 • In geval van thuislevering is annuleren mogelijk tot 48 uur voor de levering en enkel indien de goederen nog niet zijn verzonden door de Verkoper;
 • De Koper moet de bestelling schriftelijk annuleren via mail op het adres [email protected] met duidelijke vermelding van het ordernummer en reden tot annulering.

We aanvaarden de volgende betaalmiddelen: Bancontact, Visa, MasterCard, American Express. We zijn niet aansprakelijk bij vertragingen van de levering en/of niet-levering van uw bestelling als de vertragingen te wijten zijn aan het weigeren van de betaling door de uitgever van uw kaart. We aanvaarden of behandelen geen enkele bestelling zonder geldige betaling op naam van de (geregistreerde) kaarthouder. ATLUX bv behoudt zich de mogelijkheid voor om de bestelling niet te bevestigen bij niet-betaling van een vorige bestelling, lopende geschillen over betalingen, problemen met de ontvangen bestelling, onvolledige bestelling, voorzienbare problemen met de levering van het product of herinneringsprocedure voor een of meerdere bestelde producten. 

 1. Om een product te kopen, moet u het toevoegen aan uw winkelmandje. Vervolgens vult u het formulier in met uw persoonlijke gegevens en uw facturatiegegevens. U kiest uw leveringsmethode: in de winkel of thuis. In de laatste stap van het bestelproces ziet u een samenvattende pagina die u vraagt om onze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en uw betaling te bevestigen door op de knop ‘bestelling met betalingsverplichting’ te klikken.
 2. Door het plaatsen van een bestelling voor alcoholische dranken bevestigt de Koper dat hij minimaal 18 jaar oud is. Bij twijfel over de leeftijd van de Koper behouden we ons het recht voor om de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 4 - HERROEPINGSRECHT

Volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, beschikt de consument over  een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de levering (op het moment dat het product geleverd wordt op het adres dat de Koper heeft opgegeven) om het contract in te trekken, en de goederen kosteloos en zonder reden terug te zenden (de kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Koper), onder de hierna bepaalde voorwaarden. De Verkoper is gehouden om de volledige aankoopprijs terug te betalen aan de Koper met hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt voor de aanvankelijke transactie. De Verkoper mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen of tot de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. In het kader van zijn herroepingsrecht, stelt de Koper de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Daartoe kan de Koper ofwel gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping ofwel een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. Binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper zendt de Koper de goederen terug of overhandigt deze aan de onderneming of aan de persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen.Tijdens die herroepingstermijn raden wordt aan de Koper aangeraden om het product voorzichtig te behandelen en het niet uit te pakken of te gebruiken behalve indien dat noodzakelijk is om te beoordelen of de Koper het product al dan niet wilt houden, en dit omdat de Koper aansprakelijk is voor enige waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als de Koper een beroep doet op zijn herroepingsrecht, moet het product teruggestuurd worden in zijn originele verpakking, in goede staat, met alle geleverde accessoires en - in de mate van het mogelijke - in zijn originele staat en verpakking met alle documenten (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon). Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan u uw herroepingsrecht niet gebruiken in bepaalde gevallen. Een van de uitzonderingen betreft het geval van levering van producten die kunnen bederven of snel vervallen. Bijvoorbeeld, zijn de voedingsmiddelen niet betrokken door het herroepingsrecht.

ARTIKEL 5 - PRIJS

 1. Tijdens de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behalve door prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde btw-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief taksen, belastingen en diensten. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Mogelijk rekenen we kosten aan voor de levering (niet inbegrepen in de prijzen op de Website). In dat geval brengen we u daarvan op de hoogte voor u uw bestelling bevestigt. De communicatiekosten als gevolg van het gebruik van de Website of eventuele kosten van de telefonische communicatie zijn niet inbegrepen in de productprijzen en blijven voor de rekening van de Koper.
 3. ATLUX bv neemt alle redelijke maatregelen om te garanderen dat de productprijzen correct worden opgenomen in het systeem. Ondanks de inspanningen van ATLUX bv, is het mogelijk dat bij sommige producten op de Website een verkeerde prijs staat. ATLUX bv behoudt het recht om een bestelling eenzijdig te annuleren indien ATLUX bv oordeelt dat de verkoopprijzen niet correct zijn weergegeven op de Website op het moment van de bestelling, zelfs als de bestelling automatisch werd bevestigd door de Verkoper. De Koper wordt zo snel mogelijk verwittigd zodat hij, als hij dat wilt, een nieuwe bestelling tegen correcte prijs kan plaatsen.
  4. ATLUX bv behoudt zich het recht voor een iets gewijzigde hoeveelheid aan te bieden voor de verse en/of te wegen producten. ATLUX bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gewichtsschommelingen die ontstaan vanaf de weging door de Verkoper tot het gebruiksmoment van de Koper.

ARTIKEL 6 - BETALING

 1. U kunt betalen met de betaalmiddelen die op onze Website staan weergegeven.
  Het totaalbedrag van zijn bestelling wordt gereserveerd na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. De betaling gebeurt op het ogenblik van het afsluiten van de bestelling van de Koper door ATLUX bv, namelijk op het ogenblik dat de bestelling klaar staat om te worden geleverd. Het totaalbedrag vermeld op zijn kasticket dat wordt afgegeven op het ogenblik van de levering/de afhaling wordt in aanmerking genomen.
 2. Om te garanderen dat de online betaling veilig verloopt en dat uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie op het internet. U hebt geen speciale software nodig om te betalen met SSL. Een SSL-verbinding herkent u aan het sloticoontje in uw statusbalk.
 3. De overdracht van risico en eigendom gebeurt wanneer we de goederen aan de Koper leveren. De bestelde producten blijven in elk geval de eigendom van ATLUX bv zolang de Koper de bestelling nog niet volledig heeft betaald. Bestelde maar niet volledig betaalde producten leveren we niet.

ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. We garanderen dat onze producten voldoen aan uw bestelling en aan de normale verwachtingen die u kunt hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze producten conform alle wetten zijn die gelden op het moment van uw bestelling.
 2. Bovendien geniet u een minimale garantie van 2 jaar indien u product niet conform is, m.a.w. wanneer het ontvangen product niet overeenkomt met het product dat u gevraagd of besteld had.

  U hebt recht op herstelling of vervanging van het product zonder bijkomende kosten (de Koper kiest zelf in functie van wat mogelijk en redelijk is). Enkel wanneer herstelling of vervanging buitenproportioneel of onmogelijk is, of wanneer die niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren, hebt u het recht om een korting of terugbetaling te eisen.

  Als het om een klein gebrek gaat, kan u geen terugbetaling eisen.

  Als het gebrek in de eerste 6 maanden wordt vastgesteld, gaan we ervan uit dat het gebrek al sinds de levering bestaat. De Verkoper moet het tegendeel bewijzen als hij niet akkoord gaat. Als de vaststelling na 6 maanden na de levering gebeurt, moet de Koper bewijzen dat het gebrek er al was op het moment van de levering.

  Om een beroep te doen op die garantie, moet de Koper de gebreken aan ATLUX bv doorgeven binnen een termijn van twee maanden nadat hij ze heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Binnen die twee maanden moet hij het product ook binnenbrengen bij de winkel van ATLUX bv gelegen Naamsesteenweg 79, 3052 Blanden. Die garantie is enkel geldig voor producten die door een in België woonachtige Koper werden aangekocht.
 3. ATLUX bv heeft geen verantwoordelijkheid t.o.v. de Koper als:
  • de Koper de producten niet heeft gebruikt waarvoor ze bestemd zijn;
  • het product aangepast, bewerkt of hersteld is;
  • het product beschadigd is door de Koper, al dan niet met opzet;
  • het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normaal gebruik.
 1. Naast de wettelijke garanties die ATLUX bv moet bieden (zie hierboven), hebben sommige producten op de Website een fabrieksgarantie die in duur varieert naargelang het product en het merk. De fabrieksgarantie wordt dus niet toegekend door ATLUX bv maar rechtstreeks door de fabrikant.

  ATLUX bv vraagt dus aan de Koper om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het product en de precieze voorwaarden van de fabrieksgaranties van de producten grondig te lezen. De garanties worden geleverd met het product en kunt u in de meeste gevallen raadplegen op de Website van de fabrikant. Om gebruik te kunnen maken van de fabrieksgarantie moet de Koper rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant en niet met ATLUX bv.

  Daarom kan ATLUX bv in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat de fabrikant zijn garantie niet zou willen toepassen.

ARTIKEL 8 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De leveringen vinden plaats in België, hetzij bij de winkel van ATLUX bv gelegen Naamsesteenweg 79, 3052 Blanden, hetzij op het leveringsadres dat bij de bestelling werd doorgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om te controleren of zijn gegevens correct zijn ingegeven voor hij zijn bestelling bevestigt. De Koper is verantwoordelijk voor alle vormen van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie.
 2. U moet het tijdstip van levering/afhaling kiezen. De minimum leveringstermijn is 1 dag na de bestelling. De leveringsdatum staat vermeld in de bestelbevestiging.
 3. De leveringen gebeuren als het volgt:
  • Levering door een door de Verkoper aangewezen koerierdienst op het adres aangegeven door de Koper bij de bestelling.
  • Afhaling in de winkel te Naamsesteenweg 79, 3052 Blanden tijdens de geldende openingsuren zoals gecommuniceerd op de website op de datum vermeld bij de reserving. Uw producten blijven beschikbaar tot maximaal het sluitingsuur van de winkel op de datum vermeld bij de reservering.
 1. Als we niet op tijd kunnen leveren, brengen we u daar altijd van op de hoogte voor de voorziene leveringsdatum. Als we u niet op tijd verwittigen, hebt u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval betalen we u binnen de 14 dagen na de annulering terug.
 2. De verzending van uw bestelling gebeurt op ons risico. U moet u dus geen zorgen maken over artikelen die onderweg verloren gaan. De terugzending van producten die u niet wilt houden binnen de 14 dagen na de aankoop gebeurt altijd op uw eigen risico.
 3. Als de door ons geleverde artikelen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenkomen met de artikelen op de leveringsbon of niet overeenkomen met de artikelen die u hebt besteld, moet u ons dat zo snel mogelijk melden, binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling. Daarna moet u de goederen binnen de 14 dagen na levering terugsturen.
  Daarvoor moet u de artikelen terugbrengen bij de winkel van ATLUX bv gelegen Naamesteenweg 79, 3052 Blanden.
 4. ATLUX bv kan de ontvangst van een colli op alle mogelijke manieren bewijzen, zoals met een ondertekende leveringsbon van de koerierdienst of met vermoedens.
 5. Bij levering van de bestelling zit een leveringsbon.
 6. Wanneer bij levering van de bestelling niemand aanwezig is op het leveringsadres, of als de levering niet mogelijk is omwille van redenen toegeschreven aan de koper, zullen de  reeds betaalde bedragen niet worden terugbetaald

ARTIKEL 9 – DUUR

 1. De algemene verkoopvoorwaarden gelden voor de tijd die nodig is om de gevraagde goederen en diensten te leveren, tot hun garantie vervallen is.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

 1. Bij overmacht zijn we niet gebonden aan onze verplichtingen ten opzichte van de andere partij. In dat geval hebben we het recht om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of om uw bestelling definitief te annuleren.
 2. Met overmacht bedoelen we alle omstandigheden buiten onze wil om waardoor we onze verplichtingen gedeeltelijk of helemaal niet kunnen nakomen, waaronder maar niet beperkt tot: oorlog, staking, lock-out, hongersnood, klimaatrampen, pandemieën, arbeidsgeschillen, brand, technische incidenten, stroompannes, storingen bij gebruikte netwerken, (telecommunicatie)-verbindingen of communicatiesystemen en/of de niet-beschikbaarheid van onze Website, geen of laattijdige levering van leveranciers of andere derde partijen en geen toestemming van de autoriteiten.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom gelinkt aan de geleverde informatie, de communicatie of andere verklaringen betreffende de producten en/of de Website eigendom zijn van ATLUX bv, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.
 2. De namen en logo’s van de Website, de Verkoper die vernoemd worden op de Website zijn namen en merken beschermd door nationale en internationale wetten. De rechten van de gebruiker, de reproductierechten en de intellectuele rechten van de Website zijn exclusief eigendom van de Verkoper, een van zijn filialen of een derde partij. Ze mogen niet gereproduceerd of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de Verkoper, een van zijn filialen of een betrokken derde partij.
 3. De Koper mag de intellectuele eigendomsrechten zoals in dit artikel beschreven niet gebruiken, wijzigen of bijvoorbeeld reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATLUX bv, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de computerinstallatie van de Koper veroorzaakt door het gebruik van de Website. ATLUX bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een onderbreking - zelfs tijdelijk - van de dienstverlening op de Website. De Website kan hyperlinks bevatten naar andere Websites waarover de Verkoper geen technische of inhoudelijke controle heeft. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten wat betreft de informatie (meer bepaald de prijzen) op de Website.
 2. Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie die betrekking heeft op elk product. Desalniettemin zijn voedingswaren constant onderhevig aan aanpassingen zodat de ingrediënten, de voedingswaarden, de dieetwaarden, en de allergenen kunnen wijzigen. Daarom raden wij altijd aan de verpakking en het label van het product te lezen en u niet enkel te baseren op de informatie vermeld op de Website.
 3. Bij vragen over onze producten, kunt u steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier of op het nummer 0496 33 55 23 (tijdens de openingsuren van de winkel), en met de fabrikant voor producten van nationale merken.
 4. ATLUX bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie met betrekking tot een product dat door de fabrikant werd geleverd. 
 5. De productinformatie mag enkel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk onwettig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ATLUX bv. Die is geldig voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, behandeling en afbeelding van de inhoud van de databanken of andere elektronische systemen en media. De onwettige reproductie of afbeelding van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. U mag de informatie op de Website enkel kopiëren of downloaden voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik.

ARTIKEL 13 – KLACHTENPROCEDURE

 1. Natuurlijk hopen we dat al onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Hebt u toch een klacht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen binnen de 24u na de levering/afhaling via het contactformulier of telefonisch op het nummer 0496 33 55 23 tijdens de openingsuren van de winkel. We behandelen uw klacht binnen de 2 werkdagen.
 2. Enkel het Belgische recht is van toepassing op alle contracten met onze klanten, waar ze ook wonen. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit aanbiedingen van ATLUX bv zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, met name die van Leuven.

ARTIKEL 14 – REGISTRATIE/EEN ACCOUNT AANMAKEN

 1. Bij een eerste bestelling moet de Koper zich registreren op de Website. Als de Koper al geregistreerd is, moet hij zijn e-mailadres en zijn wachtwoord ingeven. Bij de registratie vragen we aan de Koper om de nodige informatie door te geven voor de levering van de bestelde producten. Het is belangrijk dat hij een volledig en juist adres in België doorgeeft waar de goederen geleverd kunnen worden. De Koper moet erover waken dat hij de informatie bij de registratie strikt vertrouwelijk houdt. De Koper is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, en dat tot zijn account wordt gedeactiveerd.
 2. De Koper verbindt zich ertoe om correcte en volledige informatie door te geven bij de registratie en om de Verkoper te informeren van elke wijziging. De Koper is aansprakelijk voor alle vormen van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie. De Koper is ook als enige aansprakelijk voor het gebruik van het wachtwoord en voor de volledigheid en correctheid van de gegevens die hij ingeeft bij het aanmaken van zijn gebruikersnaam. Elke vorm van fraude of misbruik kan gerechtelijk vervolgd worden door ATLUX bv.
 3. De Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om een registratie, een bestaande account en geplaatste bestellingen te weigeren of in te trekken, zonder opgave van reden, als er aanwijzingen van fraude, oplichting of niet-conform gebruik van de Website wordt vastgesteld.

ARTIKEL 15 – VERWERKING VAN DE GEGEVENS

ATLUX bv verwerkt uw gegevens, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer van de dienst http://www.zafrano.be en dit, in overeenstemming met de privacyverklaring van ATLUX bv die u kan terugvinden op http://www.zafrano.be/nl/bescherming-van-de-privacy . Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw account. Na beëindiging van account worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd. Het gebruik van uw recht op verwijdering, zoals uiteengezet in de privacyverklaring, doet geen afbreuk aan het naleven door ATLUX bv van haar wettelijke verplichtingen (bv wettelijke garantie). In het kader van de wettelijke verplichtingen van ATLUX bv, worden de gegevens niet verwijderd.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta